Alltid intressanta projekt på gång 

En viktig del av vår verksamhet är att initiera, stötta eller driva projekt. En del av dem är återkommande, några går över till egna verksamheter medan andra är enskilda projekt med ett temporärt syfte. Oavsett storlek eller tidsomfång har projekten alla det gemensamt att de ska utveckla konkurrenskraft för handel, besöksnäring eller näringsliv i Gislaveds kommun samt Gnosjöregionen.

Lokalfinansiering är en finansieringsmodell anpassad för mindre lokala idébärare / entreprenörer och kan möjliggöra att fler affärsidéer blir verklighet. Investerare ges möjlighet att investera och hjälpa till att utveck...
Vi på Enter Gislaved AB och Mastercard har under ett års tid samarbetat i ett digitaliseringsprojekt som syftar till att öka användningen av smarta digitala lösningar, kopplade till betalkortet. Tillsammans blir vi nu fö...
Handelsprojektets andra workshop handlade om hur kommunens butiker och platser kan profilera sig hållbart för att locka besökare. Lokala handlare och näringslivspersoner workshopade tillsammans. Hållbarhet som konku...
Enter Gislaved AB genomför ett nytt digitaliseringsprojekt tillsammans med MasterCard Sverige. Vi flyttar fram användandet av den digitala tekniken i tre särskilda projekt som ökar tillgänglighet, service och kvalité för...

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved