Faster

Logistik och transport är ett viktigt område för näringslivets konkurrenskraft. Samtidigt är omställningen till 0 emissions målet en tuff utmaning. I vår kommun och i Jönköpings län sker dagligen ett mycket stort antal transporter. Vi deltar i projektet Faster som påskyndar omställningen av infrastrukturen för fossilfria transporter i Jönköpings län. Det betyder att vi vill se en bredd av tankstationer, bränslen och ladd punkter i vår kommun till nytta för näringslivet och med en hållbar profil.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE