Smålands Turism

Smålands Turism är den regionala turistorganisationen i Region Jönköpings län, ägt av länets kommuner och regionen.
Ägarnas uppdrag till Smålands Turism AB är att utveckla och marknadsföra turistprodukter samt att utveckla och främja turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå.
Just nu arbetar vi med Hållbar produktutveckling, vilket är en kraftfull satsning på utvecklingsarbete för en hållbar besöksnäring. Med länets unika natur- och kulturvärden som bas ska projektet samarbeta med företag i regionen, specialister från besöksnäringen, offentlig sektor, ideella organisationer och forskare för att initiera och säkerställa hållbar utveckling av exportmogna produkter. Utvalda områden i vårt område är Isaberg samt Stora Mosse nationalpark.

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved