SKAL

SKAL står för samverkan skola arbetsliv i Gislaveds kommun. Syftet med SKAL är att säkerställa framtida kompetensförsörjning genom att i tidigt skede skapa utbildande möten mellan elever och vårt näringsliv. Genom strukturerade och återkommande möten får eleverna lära sig om olika yrkesroller och vad de innebär samtidigt som arbetsgivarna får påverka eleven tidigt och visa upp sitt företag som en potentiell framtida arbetsplats. Att bli ett SKAL-företag kräver engagemang och kreativitet, besöken sker på företaget, i skolan eller på annan intressant plats som är värdeskapande. Innan besöken sätter i gång har arbetsgivaren och skolan träffats och gjort upp en plan som fungerar för alla involverade under en treårig period, sedan är det bara att sätta igång. SKAL möjliggör möten mellan alla företag i alla branscher i Gislaveds kommun och elever mellan förskoleklass till klass 9 i grundskolan.