En modern och automatiserad industri

Gislaved ligger i Sveriges mest industritäta region, varför bygdens industrier representerar ett brett utbud av olika branscher. Av kommunens cirka 3 500  företag, varav ca 1 300 aktiebolag, verkar de flesta inom tillverkande industri. Med hög specialistkompetens och automatiseringsgrad inom plast-, gummi-, metall-, fordons och träindustrin, är ambitionen att skapa nationella plattformar för forskning och utveckling inom dessa sektorer och branscher.