Mastercard
Enter Gislaved AB genomför ett nytt digitaliseringsprojekt tillsammans med MasterCard Sverige. Vi flyttar fram användandet av den digitala tekniken i tre särskilda projekt som ökar tillgänglighet, service och kvalité för...
Vätgas Sverige
Enter Gislaved AB engagerar sig i utvecklingen av hållbara energislag. Vi gör det med fokus på näringslivets roll som underleverantörer och affärspartners. Energi och särskilt förnybar, grön energi är en viktig parameter...
Faster
Logistik och transport är ett viktigt område för näringslivets konkurrenskraft. Samtidigt är omställningen till 0 emissions målet en tuff utmaning. I vår kommun och i Jönköpings län sker dagligen ett mycket stort antal t...
Expansion
Alla företag är viktiga för oss. Företag med utländskt ägande innebär dock en särskild relation. Det är viktigt att företagen är framgångsrika och starka i sina respektive koncerner. Därför är vi extra angelägna om att l...
Grönhult – vindkrafterk
Beslut är taget att 13 nya vindkraftverk ska byggas i kommungränserna Tranemo och Gislaved, närmare bestämt på området Grönhult. Till ett vindkraftsverksbygge krävs det mycket material, många mantimmar och mycket komp...
Fokus Ägarskifte -en förstudie
Förstudie med fokus på regionala förutsättningar för att möta utmaningen med väntade ägarskiften i Jönköpings län. Förstudiens mål är att ta fram ett underlag som vi i nästa steg utvecklar till ett regionalt projekt. Mål...
HNJ
Sträckan mellan Halmstad och Nässjö är en viktig länk för både persontrafik och godstransporter. En förutsättning för att näringslivet ska fortsätta utvecklas är tillgången till effektiva och miljöanpassade transportkedj...
Logistikpunkt Smålandsstenar
En framtida omlastningscentral i Smålandsstenar. Enter driver frågan om ett stickspår från järnvägen Halmstad-Nässjö med tillhörande terminalytor möjliga för omlastning mellan järnvägen och de tunga godstransporterna som...
Testbädd
Omställning till fossilfria fordon pågår på en internationell nivå. Nya tekniker ersätter gamla och det sker en form av industriell förnyelse inom transportbranschen. För att möta kraven på en fossilfri framtid skapar vi...
Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.