Turism

Köp en glass i Sunnaryd innan du kliver på Bolmen-färjan eller kliv in på något av våra info-points och testa turismvärdarnas kunskap om området och mängden aktiviteter som finns! Enter ansvarar för turismen i kommunen. Du som är verksam inom besöksnäringen vill vi gärna involvera i våra nätverk för erfarenhetsutbyte, nätverkande och utvecklande diskussioner. Vi arbetar också med flera kommunövergripande nätverk som rör våra sjöar, cykelleder och annat smått och gott som kommer besöksnäringsföretagen till nytta. Vi tar fram olika kartor så som kanot, cykel och vandring för att våra besökare ska hitta i våra leder. Och ska du anordna ett event i vår kommun, så hjälper vi dig gärna att marknadsföra det i vår eventkalender och sociala medier. Vi vill stötta dig som är verksam inom besöks- och turismnäringen att starta, driva, utveckla och förädla din verksamhet. Det gör vi med olika verktyg som finns inom Enter och Science Park, ta kontakt med oss så pratar vi om just ditt behov och din verksamhet.