Cyber Security Act – ny lagstiftning införlivas under 2021!

Börjar: 2020-12-10 09:00:00
Slutar: 2020-12-10 12:00:00

Under denna förmiddag får du fördjupad och specifik kunskap om Cyber Security Act, EU Cloud Code of Conduct och nya certifieringskrav för IT-produkter och molntjänster. Vi går också igenom aktuella kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering.

Syftet med Cyber Security Act är att alla verksamheter på ett effektivt sätt ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitalisering medför och samtidigt ska säkerheten och tilliten på EUs inre digitala marknad stärkas. Målet är också att etablera en gemensam Cloud Service Provider-certifiering för molnleverantörer.

Vi ska kunna lita på att dessa certifieringar klarar av regelefterlevnad gällande såväl GDPR, NIS som Cyber Security Act.

Beslutet att godkänna uppförandekoder, så kallade EU Cloud Code of Conduct, underlättar vid upphandling av  molntjänster på så sätt att GDPR-lagarna verkligen följs. Denna förmiddag får du lära dig mer om hur det kommer att gå till.

Du får fördjupad kunskap om:

  • Innehållet i och omfattningen av Cyber Security Act
  • Kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering
  • Tidsperspektiv för införande, de senaste uppdateringarna och nyheterna
  • Så hänger Cyber Security Act ihop med GDPR och NIS-direktivet
  • Dataöverföring till tredje land och Schrems II – hur hänger detta ihop med Cyber Security Act
  • Microsoft, Amazon & Google – så förhåller sig amerikanska molnleverantörerna till EUs nya regler
  • EU Cloud Code of Conduct – uppförandekodens viktigaste användningsområden
  • Cloud Service Provider-certifieringar – så utformas ramverket och så säkras tillförlitliga säkerhetsnivåer

Dagen är relevant och högaktuell för såväl beställare som leverantörer, i både privat och offentlig sektor. Skaffa dig den kunskap du behöver för att kunna förbereda dig på bästa sätt!

 

Datum: 10 december
Tid: 9.00 – 12.00
Plats: Digitalt via livestreaming, du deltar där du är
Pris: 3 000 SEK

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved