Vi gör bra affärer ännu bättre

Vilka är de bästa butikslägena, vem är fastighetsägaren, hur ser kundunderlaget ut och finns det några framtida etableringar, infrastrukturella förändringar eller byggnationer som kan tänkas påverka framtidens handel? Dessa och många andra frågor arbetar vi med dagligen.

Vi är till både för alla de som redan idag är etablerade inom handeln, men också en resurs för dig som är nyfiken på att starta eget. På Enter arbetar vi lika gärna med handelsutveckling för namnkunniga kedjor som digitalisering och e-handel för den lilla boutiquen med unikt sortiment.

Det är till oss du kommer med frågor och idéer kring allt som rör handel – både fysisk och på nätet. Vi kan tillhandahålla adekvata siffror till den stora internationella aktören för att ta rätt beslut om sin etablering, samtidigt som vi hjälper den oerfarna entreprenören med pappersexercis och rådgivning i affärsfrågor via exempelvis Science Park. Styrkan är vår långa erfarenhet av såväl kommunens ärendehantering och arbetsmetoder som näringslivets behov och processer.

Visste du att vi…

…initierar och leder projekt i utvecklingen av regionens handel och shopping.
…hjälper till att hitta rätt butiksläge genom goda kontakter med fastighetsägare och andra intressenter.
…erbjuder utbildningar kring allt från larmning av kläder till nya regler för kassasystem.