Lokalfinansiering

Lokalfinansiering är en finansieringsmodell anpassad för mindre lokala idébärare / entreprenörer och kan möjliggöra att fler affärsidéer blir verklighet. Investerare ges möjlighet att investera och hjälpa till att utveckla näringslivet och investera med hjärtat i bygden.

I vår region finns många framgångsrika företag som en gång i tiden startades av modiga och kreativa entreprenörer nu kan vi med hjälp av lokalfinansieringsportalen utveckla morgondagens entreprenörer.

Gislaved och Gnosjö kommun och näringsliv vill med denna finansieringsportal möjliggöra för fler kreativa och innovativa idébärare att hitta finansiering för sina idéer och starta företag och på så sätt bidra till samhällets utveckling.

De fyra aktörer som står bakom Lokalfinansieringsportalen är:

Enter Gislaved AB som är Gislaveds kommuns näringslivsbolag. Enter arbetar med utveckling av befintliga företag och rådgivning till idébärare som vill starta nya företag.

–  Enter ansvarar för driften av portalen och är rådgivande till entreprenörerna och investerare.

Näringslivsrådet i Gislaveds kommun, som finansieras av sina medlemmar, företagen i kommunen, är de som finansierat Gislaveds kommuns del av Lokalfinansieringsportalen.

I Gnosjö kommun är det Gnosjöandans Näringsliv och Gnosjö kommun som arbetar med att utveckla näringslivet och står bakom portalen.

Varför är lokalfinansiering bra?

För idébäraren:
Ger en möjlighet att anskaffa kapital för att starta sitt företag och förverkliga sin idé.

Dessutom får idébäraren kompetent stöd i sin affärssatsning av affärsutvecklare.

De som investerat i företaget blir lojala mentorer och engagerade i idén vilket givetvis gynnar företagets verksamhet.

För investerarna:
Ger en trygg struktur genom vilken företag eller privatpersoner på ett enkelt sätt kan investera i lokala affärsidéer och företag och på det sättet bidra till näringslivets utveckling i sin hembygd

För det lokala samhället:
Ger stöd till det lokala näringslivet att utökas och utvecklas. Den lokala samhällsservicen kan förbättras samtidigt som den skapar ett större engagemang hos samhällets invånare. och öka antalet arbetstillfällen i kommunen.

För banker och övriga kreditinstitut:
Ger ett komplement till bankerna – inte konkurrent. Ger även en kompetent partner som känner det lokala näringslivet väl. Modellen erbjuder dessutom särskilt stöd och engagemang i de aktuella företagens utveckling genom investerarna, vilket minskar bankens kreditrisk

 Hur funkar lokalfinansiering.

IDEBÄRARE 

  • Idébärare får stöd och hjälp från affärsutvecklare att utveckla sin affärsidé
  • Advisory Board gör en kvalitetsgranskning
  • Det måste vara ett Aktiebolag
  • Projekten görs tillgängliga på portalen om dom är godkända.

 

INVESTERARE

  • Privatpersoner eller företag kan ansöka om att bli investerare
  • Investerare får tillgång till fördjupad info om projekten med möjlighet att investera om dom blir godkända.
  • Avtal skrivs mellan idébärare och investerare som bekräftar investeringen och de villkor man kommit överens om angående kapitalandelslån
  • Kapitalandelslånet utbetalas
  • Återbetalning sker enligt de villkor som avtalats med ev. ränta och och/eller avkastning till investerarna. Lånet skall återbetalas under förutsättning att företagets finansiella ställning tillåter detta.

 

Gå gärna in på portalen och läs mer om lokalfinansiering. 

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved