Samverkan skola och arbetsliv – SKAL

SKAL är ett projekt som Enter har sjösatt tillsammans med kommunen. Syftet med SKAL är att det viktiga mötet mellan elever och arbetsliv ska säkra framtidens kompetensförsörjning. SKAL säkerställer att mötena inte hänger på enskilda eldsjälar, utan blir en strukturerad och effektiv rutin alla har nytta och glädje av.

Företagens del

Hur vill du kommunicera med barn och ungdomar kring din verksamhet och yrkesrollerna du är i behov av? Vi har ett förslag, det kräver hårt arbete men vi utlovar också resultat. Du får träffa mängder med elever som blir bra ambassadörer för ditt företag men även potentiella kollegor i framtiden.

Besöken sker på företaget hos dig, i klassrummet på skolan eller på annan intressant plats som är värdefull för kunskapen du vill förmedla. Du vet också alltid när du ska träffa eleverna, vad ni ska göra under mötet, vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av skolan, allt det ordnar vi i förväg så att mötet med eleverna blir så värdefullt som möjligt för dig, eleven och skolan. Välkommen att bli en del av SKAL, samverkan skola-arbetsliv.

Hur går det till?

Att vara en del av SKAL och ett SKAL-företag har många fördelar men förutsätter också hårt arbete. Först och främst måste företaget genomgå en certifiering som säkerställer att företaget har minst ett tjugotal yrken på lönelistan, att företagen förbinder sig att under tre år träffa elever från samma årskurs och genomföra aktiviteten som är överenskommen. Aktiviteten kan vara ett möte om året eller fler, vad dessa möten innehåller och hur många de bli bestämmer man i förväg med pedagoger utifrån vad det är för aktivitet man vill genomföra och vilken årskurs som är lämplig att genomföra den med.

Presentation av SKAL

Här kan du läsa mer om SKAL hos Gislaveds kommun

Industrinatten

Inom ramen för SKAL hölls den 24 oktober Industrinatten. Syftet med Industrinatten är att eleverna ska lära sig mer om, och skapa en egen bild av, dagens moderna industri. Därigenom kan de få en bredare förståelse för yrkesroller inom industrin och förhoppningsvis i framtiden söka sig till utbildningar och yrken inom industrin.

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved